كل عناوين نوشته هاي خانه تدبير و انديشه

خانه تدبير و انديشه
[ شناسنامه ]
توقف نماد و بازگشايي نماد در بورس چيست؟ ...... يكشنبه 98/11/27
بازار دو طرفه و فروش استقراضي چيست؟ ...... شنبه 98/11/26
تحليل تکنيکال چيست؟ (Technical Analysis) ...... چهارشنبه 98/11/23
مجمع شرکت چيست؟ ...... دوشنبه 98/11/21
انواع شاخص هاي بورس اوراق بهادار ...... يكشنبه 98/11/20
کدال چيست ؟ ...... شنبه 98/11/19
  ==>   ليست آرشيو شده ها